Bookingvilkår

Bookingvilkår:

Ved booking av aktivitet forplikter man seg til å møte til bestilt tid.
Betaling av bestilt tid gjøres online eller ved oppmøte før banen tas i bruk. Vi har baller, men det er også mulig å bruke egen ball.  

Ved booking av lokalet til arrangementer forplikter man seg til å møte til bestilt tid. Betaling av bestilt tid gjøres online eller ved oppmøte før banen tas i bruk.  

Endring av booking for enkeltaktivteter:

Endring av tidspunkt må skje senest 2 dager (48 timer) før bookingen. Ønsker dere å endre bookingen ved mindre enn 48 timer før vil dere måtte betale 50% av bookingen. Endringer ved mindre enn 24 timer er ikke mulig og dere blir nødt til å betale for bookingen.

Endring av booking for arrangementer:

Endring av tidspunkt må skje senest 7 dager før bookingen. Ønsker dere å endre bookingen ved mindre enn 7 dager før vil dere måtte betale 50% av bookingen. Endringer ved mindre enn 48 timer er ikke mulig og dere blir nødt til å betale for bookingen.

Avbestilling:  

Avbestilling må meldes fra pr e-post senest 2 dager før booking. Dersom man ikke klarer å overholde denne fristen må man betale 50% av ordinært beløp.

Avbestiller man mindre enn 24 timer før, må man betale hele beløpet. Maks 4 avbestillinger i året pr lag.  

Avbestilling av arrangement booking:  Avbestilling må meldes fra pr e-post senest 7 dager før avtalt arrangement dato og tid. Dersom man ikke klarer å overholde denne fristen må man betale 50% av ordinært beløp. Avbestiller man mindre enn 2 dager før, må man betale hele beløpet.

Skader og tyveri:

Ved skader på gjenstander og tyveri som finner sted i forbindelse med deres booking vil dere bli holdt ansvarlig for å dekke kostnader knyttet til skadene og tyveriet. Dette innebærer erstatning og eventuelle inntektstap.
 

Rydding og renhold:
 

Dere er ansvarlig for at lokalet ryddes og vaskes før det forlates. Lokalet skal forlates i samme stand som før arrangementet og forlates innen den brukstid som er meldt.
Dersom dette ikke overholdes vil dere bli belastet for kostnader knyttet til rydding og vasking av lokalet.
Med vennlig hilsen
Off-Pitch Norge